Kliendikesksuse arendus on Sulle partneriks Sinu ettevõtte kliendikeskse toimimise arendamisel ning seeläbi töötaja- ja kliendisuhete tugevdamisel 

Kliendikesksuse arendus aitab Sul:
 1. mõista kliendikeskse* ettevõtte toimimise aluseid ja sisu
 2. saada aru Sinu ettevõtte kliendikesksuse tasemest ning sellest, mis toimib hästi ja kus oleks vaja lisa tähelepanu
 3. üles ehitada toimivat kliendikogemuse juhtimise süsteemi* sh:
  • seada kliendirahulolu* eesmärke
  • mõõta kliendikogemust*
  • mõõta kvaliteeti
  • kaardistada klienditeekonda* 
  • teha arendustegevusi (näiteks: luua klienditeeninduse põhimõtteid/standardeid, viia läbi koolitusi jne.)
  • kirjeldada rolle ja vastutust
  • kirjeldada kliendikesksust väljendavaid/tugevdavaid kompetentse
  • kirjeldada kliendikeskse (personali) juhtimise aluseid ja tegevusi
 4. arendada Sinu ettevõtte juhte ja spetsialiste

Vaata ka teenuste kirjeldusi. 
Kui Sa ei leia, mida otsid, võta julgelt ühendust.

* märgitud sõnadele klikates jõuad terminite selgituse lehele

Interim(ajutine) kliendikogemuse juht
aitab Sind kui vajad kliendikesksuse või kliendikogemuse valdkonnas ajutist abi või lisa kätepaari. Lisaks saad väljastpoolt sisse vaadet. 

Klienditeekonna kaardistus
on oluline töövahend klientide mõistmiseks, mõõtmissüsteemi üles ehitamiseks ning õige fookusega arenduste tegemiseks. 

Kliendikesksuse diagnostika
aitab hinnata ettevõtte kliendikesksuse olukorda ning mõista, mida teete juba väga hästi ja mida saaks teha veelgi paremini. Fookuses on ettevõtte strateegiline vaade, töötajakogemus ja kliendikogemus.