Kliendikesksuse arendus OÜ on Sulle partneriks
Sinu ettevõtte kliendikeskse toimimise arendamisel ning seeläbi
töötaja- ja kliendisuhete tugevdamisel 


Kliendikesksuse arendus OÜ aitab Sul:
 1. mõista kliendikeskse ettevõtte toimimise aluseid ja sisu
 2. saada aru Sinu ettevõtte kliendikesksuse tasemest ning sellest, mis toimib hästi ja kus oleks vaja lisatähelepanu
 3. üles ehitada toimivat kliendikogemuse juhtimise (ingl.k Customer Experience Management- CEM) süsteemi sh:
  • seada kliendirahulolu (ingl.k Customer Satisfaction) eesmärke
  • mõõta kliendikogemust 
  • mõõta kvaliteeti
  • kaardistada klienditeekonda (ingl.k Customer Journey)
  • teha arendustegevusi (näiteks: luua klienditeeninduse põhimõtteid/standardeid,  viia läbi koolitusi jne.)
  • kirjeldada rolle ja vastutust
  • kirjeldada kliendikesksust väljendavaid/tugevdavaid kompetentse
  • kirjeldada kliendikeskse (personali) juhtimise (ingl.k Customer Centric Human Resources) aluseid ja tegevusi 
 4. arendada Sinu ettevõtte juhte ja spetsialiste

Vaata ka kliendikesksuse teenuste kirjeldusi. 
Kui Sa ei leia, mida otsid, võta julgelt ühendust.
Foto: Andreas Erik Rohesalu