Töötoad

Kliendikesksuse arendus; Töötoad
Foto: Andreas Erik Rohesalu

Kui soovid teatud protsesse mõista või luua uusi süsteeme, on hea seda teha koos kolleegidega.

Töötoad annavad võimaluse koosloomeks ja asjade ning nähtuste lahti mõtestamiseks. See loob suurepärase pinnase kolleegide ja ettevõtte protsesside tundmaõppimiseks.

Olen Sulle abiks järgmiste töötubade läbiviimisel:

Töötubade läbiviimine sisaldab:

  • ettevõtte valdkonna juhiga kohtumine eesmärgi sõnastuseks ja sihtrühma määratlemiseks
  • teemakohase töötoa ettevalmistust ja kooskõlastust
  • töötubade läbiviimist
  • olenevalt töötoa sisust, täiendava sisendi kogumist kas küsitluste või intervjuude toel
  • kokkuvõtete tegemist (näiteks klienditeekonna kaardistuse kokkuvõtted või hea tava kirjelduse vormistus)