Töötoad

Kui soovid teatud protsesse mõista või luua uusi süsteeme, on hea seda teha koos kolleegidega.

Olen Sulle abiks järgmiste töötubade läbiviimisel:

Töötubade läbiviimine sisaldab:

  • ettevõtte valdkonna juhiga kohtumine eesmärgi sõnastuseks ja sihtrühma määratlemiseks
  • teemakohase töötoa ettevalmistust ja kooskõlastust
  • töötubade läbiviimist
  • olenevalt töötoa sisust, täiendava sisendi kogumist kas küsitluste või intervjuude toel
  • kokkuvõtete tegemist (näiteks klienditeekonna kaardistuse kokkuvõtted või hea tava kirjelduse vormistus)