Kliendikogemuse mõõtmise süsteemi ekspertiis

Kliendikesksuse arendus; kliendikogemuse mõõtmise süsteemi ekspertiis; Foto: Andreas Erik Rohesalu,

Iga loodud kliendikogemuse mõõtmise süsteem omab oma tugevusi ja arenguvajadusi. Olles ise süsteemi looja ja kasutaja võib olla kujunenud olukord, kus enam ei märgata võimalikke puudujääke. Kogemus näitab, et paljudes ettevõtetes kas üle- või ala küsitletakse kliente. Tihtipeale pole läbi mõeldud tegelik tagasiside kogumise eesmärk, pole osatud määratleda tagasiside kohaseid ootusi mahtude osas või ei ole läbi mõeldud tagasiside käsitlemise protsess. Kõik see võetakse ekspertiisi käigus lauale. 

Ekspertiisi käigus:

  • viiakse Sinu ettevõtte valdkonda juhtivate töötajatega läbi intervjuud;
  • kogutakse informatsiooni (dokumendid, juhised, protsessid, küsimustikud, andmed raportid);
  • analüüsitakse tulemusi;
  • tulemused vormistatakse raportiks. Sisaldab Sinu ettevõtte tugevusi ja arenguvajadusi, soovitusi järgmisteks sammudeks;
  • tulemuste esitlus (lühike kokkuvõte ja soovitused edasisteks tegevusteks).

Olenevalt ettevõtte ootustest kestab kaardistus analüüsiprotsess minimaalselt 1,5 kuud. 

 

Palun võta ühendust ja räägime lähemalt

Vaata ka teisi ekspertiise