Ettevõtte kliendikesksuse ekspertiis

Kliendikesksuse arendus; Kliendikesksuse ekspertiis; Foto: Andreas Erik Rohesalu

Kliendikesksuse ekspertiis aitab Sul määratleda ettevõtte kliendikesksust. Samuti saab selgeks, milline osa organisatsioonist vajab abi või milline oluline komponent on süsteemis puudu või ei toimi nagu peaks.

Kliendikesksuse ekspertiisi meetod on välja töötatud magistriõpingute käigus ja küsimustik ning analüüsimeetod on tunnistatud toimivateks ja valiidseteks. Terviklik lähenemine ettevõtte kliendikesksusele teeb selle uuringu unikaalseks.

Ekspertiisi käigus:

  • viiakse Sinu ettevõtte kõikide juhtide seas läbi kliendikesksuse küsitlus;
  • analüüsitakse tulemusi Sinu ettevõtte soovist lähtuvalt;
  • tulemused vormistatakse raportiks. Sisaldab Sinu ettevõtte tugevusi ja arenguvajadusi, soovitusi järgmisteks sammudeks;
  • tulemuste esitlus (lühike kokkuvõte ja soovitused edasisteks tegevusteks).

Olenevalt ettevõtte suurusest, juhtimise tasemete rohkusest ning ootustest kestab analüüsiprotsess minimaalselt 2 kuud. Meetodiga tutvumiseks on võimalik läbi viia näidisküsitlus.

 

Palun võta ühendust ja räägime lähemalt

Kliendid räägivad:

“Toon välja oskuse ja avatuse mõelda ja minna kaasa, kohaneda ja täiendada. Professionaalsuse poole pealt: Katril on valmisolek kohaneda äri vajadustele vastavaks ja sealt kaudu luua väärtust kogu tegevusega- super!”
Merle Saksladu; Elektrilevi AS

“Professionaalne kõrvalpilk oli meile suureks abiks, kuna saime teada asju, mida omakeskis asju arutades ja analüüsides oleks ilmselt mõnda aega tähelepanuta jäänud. Meeldis ka terviklik lähenemine kliendikogemuse juhtimise süsteemi analüüsimisele. Katri oli väga koostööaldis, oskas asju lihtsalt edasi anda ja oma tähelepanekuid ning ettepanekuid mõtestada.”
Monika Schmeiman; Päästeamet

Vaata ka teisi ekspertiise