Ettevõtte kliendikesksuse ekspertiis

Foto: Andreas Erik Rohesalu, Kliendikesksuse ekspertiis

Selleks, et kujundada 100%  lähedale küündivat kliendikeskset ettevõtet, peab teadma, milline on organisatsiooni hetketase. Oluline on välja selgitada, milline osa organisatsioonist vajab abi või milline oluline komponent on süsteemis puudu või ei toimi nagu peaks.

Kliendikesksuse ekspertiisi meetod aitab mõista Sinu ettevõtte kliendikesksuse taset, tugevusi ja puudujääke. Meetod on välja töötatud magistriõpingute käigus ja küsimustik ning analüüsimeetod on tunnistatud toimivateks ja valiidseteks. Terviklik lähenemine ettevõtte kliendikesksusele teeb selle uuringu unikaalseks.

Ekspertiisi käigus:

  • viiakse Sinu ettevõtte kõikide juhtide seas läbi kliendikesksuse küsitlus;
  • analüüsitakse tulemusi Sinu ettevõtte soovist lähtuvalt;
  • tulemused vormistatakse raportiks. Sisaldab Sinu ettevõtte tugevusi ja arenguvajadusi, soovitusi järgmisteks sammudeks;
  • tulemuste esitlus (lühike kokkuvõte ja soovitused edasisteks tegevusteks).

Olenevalt ettevõtte suurusest, juhtimise tasemete rohkusest ning ootustest kestab analüüsiprotsess minimaalselt 2 kuud. Meetodiga tutvumiseks on võimalik läbi viia näidisküsitlus.

 

Palun võta ühendust ja räägime lähemalt

Vaata ka teisi ekspertiise