Kliendikeskne juhtimine

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on Andreas_-aer-1024x683.jpg

Koolitus “Kliendikeskne juhtimine” on suunatud ettevõtte kõikidele juhtidele. Ettevõte saab toimida kliendikeskselt ainult siis kui nii juhid kui töötajad on enda jaoks selle teema läbi mõelnud ning teatakse, mis on igaühe panus selles. Koolitusel me ei käsitle juhtimise ABC-d. Pigem mõtestame juhi rolli lahti läbi kliendikesksuse vaate ning arutleme, kuidas läbi selle oma töötajatele ja ettevõttele täiendavat väärtust luua.

Koolituse käigus saab tööriistu ning mõtestatakse lahti:

  • kliendikesksus kui ettevõtte toimimise viis ja see, mis teeb ettevõttest sisuliselt kliendikeskse ettevõtte
  • terminid- kliendikogemus ja töötajakogemus ning nende sisu ja omavahelised seosed
  • kliendikeskse juhtimise tuuma ja tegevused. Seal hulgas kompetentsid, mis iseloomustavad kliendikeskset juhti

Koolitusel kasutatakse erinevaid õppevorme: slaidid teooriaga, palju arutelusid ning grupitöid.

Õppepäeva lõpuks on kujunenud osalejatel ühtne arusaam kliendikeskse juhi profiilist ja rollist. On tutvustatud tööriistu ning on saadud kogemusi jagada.

Koolitus on suunatud ühe ettevõtte töötajatele. See disainitakse võttes arvesse konkreetse ettevõtte spetsiifikat, vajadusi ning juhtimistasandit, kes koolitusel osalevad.

Grupi suuruseks – kuni 10 juhti.

Koolituse kestvus – 8h. 9.00-17.00


Palun võta ühendust ja räägime lähemalt

Loe ka artiklit kliendikesksest juhtimisest SIIT