Kliendikogemuse juhtimise kompetentside hindamine

Kliendikesksuse arendus; kompetentside hindamine;
Foto: Andreas Erik Rohesalu

Kliendikogemuse juhtimise kompetentside hindamine võimaldab kliendisuhtluse eest vastutavatel juhtivtöötajatel ettevõttele paremat väärtust luua.

Kliendikogemuse juhtimise kompetentside mudel koosneb olulistest oskustest ja oskusteabest, mis peab ettevõttes tervikuna leiduma ja mis peavad olema valdkonda juhtival töötajal. Koostöös Sinulab´i meeskonnaga pakume välja töövahendid, mille abil saab pädevust ja asjatundlikkuse tasemeid kaardistada ja hinnata. 

Mida annab ettevõtte kompetentsimudeli kaardistus?

Üldarusaama, millised kompetentsid peaksid olema ettevõttes selleks, et oleks tagatud kliendikeskne areng ja kas ettevõttes tervikuna on vajaminevad pädevused kirjeldatud.

Tuginedes ettevõtte kirjeldatud kompetentsidele on üles ehitatud kõikide töötajate kompetentsimudelid. Kui organisatsioonis ei ole kliendikesksusega seotud vajaminevad pädevused fookuses ja kirjeldatud, siis ilmselt ei ole ka Sinu kompetentsimudelis kõiki vajalikke oskuseid olemas. 

Mida annab Sulle Sinu kompetentside hindamine? 

Eneseanalüüsi käigus saad

  • ülevaate vajalikest kompetentsidest;
  • ennast analüüsida lähtudes kirjeldatud kompetentse väljendavaid tegevusi.

Soovi korral saad enesehindamise protsessi kaasata ka oma juhi või kaastöötajad. Kaastöötajate peegeldus annab Sulle väärtuslikku lisainformatsiooni, kuna iseennast hinnates võib esineda kas üle- või alahindamist.

Tulemusena valmib personaalne raport, kus on

  • ülevaade enesehinnangust;
  • ülevaade kaastöötajate hinnangutest (kui oled kaasanud kolleege):
  • lähtuvalt hinnangutest välja toodud tugevused ja arenguvajadused;
  • võrdlus sama valdkonna inimeste kompetentsitasemetega.

Lisaks individuaalne kohtumine, kus selgitatakse tulemusi ja antakse soovitusi võimalikuks edasiseks arenguks.
Kompetentside hindamise protsess koosneb eelkohtumisest, hindamisprotsessist ja tulemuste arutelust. Kogu protsessi läbimiseks tuleb arvestada umbes neli nädalat alates soovi avaldamisest.

 

Palun võta ühendust ja räägime lähemalt

Vaata ka teisi ekspertiise

Loe kompetentside kohta artiklit SIIT