Ekspertiisid

Kliendikesksust toetavad ekspertiisid
Foto: Andreas Erik Rohesalu

Selleks, et ettevõtte saaks olla kliendikeskne ning seda edasi arendada, on hea viia läbi ekspertiisid erinevatel teemadel. Need annavad võimaluse saada selgust:  

  • mis on see, mis on ettevõtte kliendikeskse toimimise vaates väga hästi ja mida on vaja hoida?  
  • mis on see, mis võiks või peaks olema paremini? 
  • kuidas hoida või arendada neid aspekte?  

Olen Sulle abiks järgmiste ekspertiisidega

Ekspertiis hõlmab:

  • kaardistust, mida on võimalik viia läbi kas intervjuude, küsimustike või süsteemide, protsesside dokumentatsiooni ja sisuga tutvudes
  • analüüsi
  • hinnangut, mis toob välja tugevused, arenguvajadused ja võimalikud arendustegevused. Hinnang vormistatakse raportina.