Suhtlemise hea tava

Kliendikesksuse arendus; suhtlemise hea tava
Foto: Andreas Erik Rohesalu

Suhtlemise hea tava (teeninduse standard) on abimees ettevõtte töötajatele suhtlemisel klientidega, partneritega ja ka omavahel.  Sõnastades ettevõtte väärtusi ja lubadust kliendile, on vaja koos läbi mõelda, millise suhtluse ja tegevuse toel väärtused ilmnevad ja lubadust peetakse. Hea tava on hea kompass ning seda koos luues ühtlustatakse ettevõttes arusaama, milline käitumine täpselt peitub näiteks sõna „viisakas“ taga. Tundub elementaarne, kuid inimesed on erinevad. Tavad on erinevad.

Suhtlemise hea tava loomine koosneb järgmistest etappidest:

  1. Sisendi kogumine (strateegilised dokumendid, kirjeldatud protsessid ja juhendid, töötajate tagasiside, klientide tagasiside jms).
  2. Erinevad töötoad sisendi kogumiseks ettevõtte eri tasandi töötajatega.
  3. Hea tava drafti kirjeldus ja tuumikmeeskonnaga kooskõlastus
  4. Tagasiside ja täiendava sisendi küsimine kogu ettevõtte töötajaskonnalt läbi veebiküsitluse
  5. Hea tava lõpliku sõnastuse vormistus

Kuna ettevõtte töötajad on protsessi olnud kaasatud moel või teisel, on rakendusportsess juba alanud. Kui aga ettevõte soovib, saan aidata ka täiendavates rakendustegevustes.

 

Palun võta ühendust ja räägime lähemalt

Vaata ka teist töötuba

Loe ka artiklit suhtlemise heast tavast/teeninduse standarditest SIIT