Kliendikesksuse töötubade läbiviimine ettevõtte suvepäevadel

“Saime hea tervikpildi valitsevast olukorrast ettevõttes, mis puudutab kliendikesksust – siit on hea edasi liikuda.”