Kliendikesksuse ekspertiis

“Sa avasid ja peegeldasid Fontese hetke seisu, olulised mõttevahetused, mis andsid tuleviku tarbeks inspiratsiooni ja lahendusi.”