Kliendikesksuse arendustegevused

“Läbi töötubade saime väärtuslikku sisendit ja optimistlikku meelt, kuidas asutuse kliendikesksuse teekonnal edasi liikuda.”