Kliendikeskse teeninduse õppepäevad

“Sa aitasid meile lahti mõtestada kogu klienditeeninduse vajalikkuse ja andsid meile mõtteianet ka muude teemadega tegelemiseks.”